De Arbowet is duidelijk: elke werkgever is verplicht om Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.

Aandacht voor een veilige en prettige werkomgeving is niet alleen verplicht, het loont ook.

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat aandacht voor gezondheid en welzijn tijdens het werk veel positieve effecten heeft. Werknemers zijn niet alleen energieker tijdens en na een werkdag, maar ook veel creatiever en productiever. Daarnaast is bij bedrijven waar werknemers een hoog welzijnsniveau hebben de betrokkenheid dubbel zo hoog, het aantal gestreste werknemers 70% lager, liggen de inkomsten per medewerker hoger, zijn de kosten voor gezondheidszorg lager en is er minder ziekteverzuim.

De Arbowet is daarnaast ook heel duidelijk: elke werkgever is verplicht om psychosociale arbeidsbelasting zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Het probleem echter is dat ongewenst gedrag op het werk vaak nog weinig wordt gemeld. Slechts 13 procent van de slachtoffers stapt naar een vertrouwenspersoon nadat zij ongewenst gedrag hebben meegemaakt. Van deze 13 procent doet het overgrote deel van de slachtoffers geen officiële melding. Het aantal meldingen van ongewenst gedrag in een organisatie zegt dus niets over hoe vaak ongewenst gedrag voorkomt of hoe veilig de werkomgeving wordt ervaren. Het is vaak het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. Het overgrote deel van de incidenten wordt niet gemeld. Zo bleek ook uit de onthullingen bij o.a. The Voice en de affaire bij Ajax.

Aandacht voor een veilige en prettige werkomgeving is niet alleen verplicht, het loont ook.

Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat aandacht voor gezondheid en welzijn tijdens het werk veel positieve effecten heeft. Werknemers zijn niet alleen energieker tijdens en na een werkdag, maar ook veel creatiever en productiever. Daarnaast is bij bedrijven waar werknemers een hoog welzijnsniveau hebben de betrokkenheid dubbel zo hoog, het aantal gestreste werknemers 70% lager, liggen de inkomsten per medewerker hoger, zijn de kosten voor gezondheidszorg lager en is er minder ziekteverzuim.

De Arbowet is daarnaast ook heel duidelijk: elke werkgever is verplicht om psychosociale arbeidsbelasting zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Het probleem echter is dat ongewenst gedrag op het werk vaak nog weinig wordt gemeld. Slechts 13 procent van de slachtoffers stapt naar een vertrouwenspersoon nadat zij ongewenst gedrag hebben meegemaakt. Van deze 13 procent doet het overgrote deel van de slachtoffers geen officiële melding. Het aantal meldingen van ongewenst gedrag in een organisatie zegt dus niets over hoe vaak ongewenst gedrag voorkomt of hoe veilig de werkomgeving wordt ervaren. Het is vaak het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. Het overgrote deel van de incidenten wordt niet gemeld. Zo bleek ook uit de onthullingen bij o.a. The Voice en de affaire bij Ajax.

Wat cijfers op een rij (bron: TNO/CBS)

  • 1 op de 8 medewerkers maakt ongewenst gedrag op werk mee. 
  • Ongewenste seksuele aandacht komt onder vrouwen bijna vier keer zo vaak voor als onder mannen.
  • Meer mannen daarentegen worden geconfronteerd met lichamelijk geweld.  
  • Intimidatie wordt het vaakst ervaren, zowel door mannen als door vrouwen.
  • 40 procent van slachtoffers overweegt van baan te veranderen
  • De helft van de slachtoffers geeft aan het plezier in het werk verloren te hebben  
  • Ruim 1 op de 3 slachtoffers meldt minder goed te functioneren en 1 op de 12 heeft hierdoor verzuimd van het werk.
 Ongewenste omgangsvormen zijn vaak verborgen leed  

Ongewenste omgangsvormen zijn vaak verborgen leed, ook in uw organisatie. Want geen meldingen krijgen betekent niet dat er geen ongewenst gedrag is. Joh de Mol maakte ook de klassieke fout toen hij zei dat zijn deur altijd open stond maar dat er hij nog nooit klachten had gehad. Dat klopt, maar om de verkeerde redenen: de drempel van zijn deur was veel te hoog om binnen te stappen.
Een onafhankelijke vertrouwenspersoon is belangrijk voor een effectief beleid op ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon heeft namelijk een beroepsgeheim en helpt de werknemer om te gaan met wat zij hebben meegemaakt. Ook geeft de vertrouwenspersoon advies aan het management om ongewenst gedrag te voorkomen/beperken en helpt deze om het bespreekbaar te maken binnen de organisatie of het team.

HvM vertrouwenspersonen is 24/7 bereikbaar voor medewerkers, biedt medewerkers altijd de keuze om hun verhaal te doen bij een man of vrouw, geven voorlichting aan uw medewerkers over de rol en functie van de vertrouwenspersoon en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het managementteam van uw bedrijf over de procedures mbt een sociaal veilige werkomgeving en integriteit binnen uw organisatie.

Over de auteurs

Mireille Hoekstra is LVV gecertificeerd en geaccrediteerd vertrouwenspersoon OOV & integriteit. Ik ben na jaren gewerkt te hebben in commerciële, communicatieve en leidinggevende functies in diverse branches,  een kleine 10 jaar geleden voor mijzelf begonnen als conflict consultant voor zakelijke interpersoonlijke conflicten en als gecertificeerd ademcoach voor ondernemers. 
Jeroen van Maarschalkerweerd is LVV gecertificeerd en geaccrediteerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen & integriteit. Ik ben meer dan 25 jaar werkzaam geweest in communicatie- en managementfuncties bij o.m. Universiteit Leiden, consultancy en de afgelopen 15 jaar bij ABN AMRO. Daarnaast ben ik gecertificeerd ademcoach en I.E.T. energetisch coach.

Neem contact op

Hoe staat het met jullie organisatie?

Neem contact op